Zpracování účetních podkladů

V rámci této služby nabízíme:

  • zpracování závěrky daňové evidence (výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů);
  • zpracování závěrky účetnictví ve zkráceném rozsahu (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha);
  • zpracování podkladů k žádostem o úvěr vč. podnikatelských záměrů.