Zpracování daňových přiznání

V daných termínech pro vás zpracujeme daňová přiznání:

  • daň z příjmu právnických osob;
  • daň z příjmu fyzických osob;
  • daň z přidané hodnoty (měsíční či čtvrtletní);
  • silniční daň;
  • daň z nemovitosti.

V případě, že bude daňové přiznání zpracováváno na základě účetnictví, které vede společnost RD poradenství s.r.o., poskytujeme plnou záruku za účetnictví i za daňové přiznání. Pokud ale budeme přiznání připravovat na základě již zpracovaného účetnictví (tato možnost se vztahuje výhradně k dani z příjmu právnických, resp. fyzických osob), záruku z pochopitelných důvodů poskytujeme výhradně na daňové přiznání.

Součástí této služby je i zpracování přehledů pro správu sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, stejně jako vypracování splátkového kalendáře záloh k jednotlivým daním a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.