Vedení účetnictví

Účetnictví (dříve označované “podvojné účetnictví”) je základním stavebním kamenem pro správu firemních financí. Kvalitní profesionální služby poskytované specialisty s mnohaletými zkušenostmi však nedávají manažerům a majitelům pouze přehled. Umožňují jim také včas optimalizovat tok financí či naplánovat investice a legálně tak ušetřit prostředky, které lze efektivně využít pro další rozvoj podnikání.

Součástí této služby jsou v základní verzi následující úkony:

 • zpracování účetní osnovy
 • zaúčtování veškerých účetních dokladů
 • vedení účetního deníku
 • vedení hlavní knihy
 • vedení knihy analytické evidence
 • vedení pokladní knihy
 • vedení knih pohledávek a závazků:
  • zápis přijatých a vydaných faktur,
  • sledování saldokonta,
  • evidence úhrad,
  • přehledná evidence nezaplacených faktur,
  • tisk příkazů k úhradě
 • sledování sald jednotlivých účtů
 • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (sestavení měsíčního, resp. čtvrtletního přiznání k DPH a zpracování seznamu daňových dokladů)
 • zajištění veškerých potřebných tiskových výstupů
 • zpracování pravidelných i příležitostných přehledů hospodaření
 • zpracování účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, cash-flow, přílohy
 • sestavení přiznání k DPFO, resp. DPPO)

V případě vašeho zájmu jsou pracovníci společnosti RD poradenství s.r.o. připraveni se postarat také o:

 • vedení skladového hospodářství,
 • zpracování a tisk faktur,
 • realizaci inventarizace zásob (materiálu, zboží, výrobků) a investičního majetku,
 • vypracování vnitropodnikových směrnic dle zákona o účetnictví,
 • zpracování knihy jízd,
 • zpracování knihy denních tržeb,
 • zpracování přiznání k silniční dani,
 • zpracování dalších daňových přiznání (darovací daň, daň ze závislé činnosti apod.),
 • zpracování pravidelných přehledů hospodaření (dle vašich požadavků),
 • zajištění komunikace s úřady,
 • registrace OSVČ k příslušným daním na finančním úřadě,
 • registrace organizace u příslušné ČSSZ a zdravotní pojišťovny,
 • zpracování daňového přiznání v souladu s legislativou v rámci společné zdanění manželů.

Účetnictví zpracováváme v průběhu celého roku (zdaňovacího období) na základě dodaných podkladů v souladu s příslušnými zákony. Součástí našich služeb je také administrace dokladů (kontrola úplnosti a správnosti jednotlivých dokladů, jejich vhodného řazení a archivace) a sledování peněžních toků (cash-flow).

Účetnictví zpracováváme také pro města a obce, společenství vlastníků, neziskové organizace a sportovní sdružení.

Leave a Reply