Součástí této služby jsou v základní verzi následující úkony:

  • vedení peněžního deníku,
  • vedení knihy pohledávek a závazků:
    • zápis přijatých a vydaných faktur,
    • evidence úhrad faktur,
    • přehledná evidence nezaplacených faktur,
    • tisk příkazů k úhradě podle požadavků zákazníka,
  • vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku,
  • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH),
  • tisk konečných verzí zpracovaných knih,
  • zpracování účetní závěrky (výkaz o majetku a závazcích, výkaz příjmů a výdajů).
  • sestavení přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně vyplnění přehledů pro OSSZ a příslušnou zdravotní pojišťovnu).

V případě vašeho zájmu jsme připraveni se postarat také o:

  • vedení skladového hospodářství,
  • zpracování a tisk faktur,
  • realizaci inventarizace zásob (materiálu, zboží, výrobků) a investičního majetku,
  • vypracování vnitropodnikových směrnic dle zákona o účetnictví,
  • zpracování knihy jízd,
  • zpracování knihy denních tržeb,
  • zpracování přiznání k silniční dani,
  • zpracování dalších daňových přiznání (darovací daň, daň ze závislé činnosti apod.),
  • zpracování pravidelných přehledů hospodaření (dle vašich požadavků),
  • zajištění komunikace s úřady,
  • registrace OSVČ k příslušným daním na finančním úřadě,
  • registrace organizace u příslušné ČSSZ a zdravotní pojišťovny,
  • zpracování daňového přiznání v souladu s legislativou v rámci společné zdanění manželů.

Daňovou evidenci zpracováváme v průběhu celého roku (zdaňovacího období) na základě dodaných podkladů v souladu s příslušnými zákony. Součástí služeb společnosti RD poradenství s.r.o. je také administrace dokladů (kontrola úplnosti a správnosti jednotlivých dokladů, jejich vhodného řazení a archivace), sledování peněžních toků (cash-flow), výše obratu pro účely zákona oDPH a dosažení kritérií pro povinný přechod na podvojné účetnictví.