Mzdová a personální agenda

Soustřeďte se výhradně na výkon vašich zaměstnanců a veškerou agendu spojenou s jejich zaměstnáváním nechte na nás. Zpracování a vedení mezd je základem pro úspěšný chod podniku. Garantujeme maximální odbornost našich specialistů a dodržování všech zákonných podmínek. Naše zkušenosti v oblasti personální agendy vám navíc pomohou nejen optimalizovat mzdové náklady, ale také nabízet zaměstnancům takové benefity, které skutečně ocení.

Personální agenda

 • Pracovní smlouvy zaměstnanců;
 • dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti;
 • pracovně-právní vztahy;
 • platy, mzdové výměry, změny;
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců pro účely sociálního a zdravotního pojištění;
 • směrnice.

Mzdy včetně daní a odvodů

 • Kompletní zpracování mezd včetně daní, odvodů a pojištění;
 • příprava a vystavení bankovních příkazů k úhradě částek, které ze zpracování mezd vyplývají;
 • zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny;
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele proti pracovním úrazům;
 • průběžné vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců;
 • zpracování a vedení mzdových listů;
 • vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti;
 • zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců;
 • zpracování vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců;
 • zpracování vyúčtování zálohově odváděné daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele;
 • zpracování vyúčtování srážkové daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnavatele;
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob;
 • roční přehledy o zaměstnancích na finanční úřad;
 • evidenční listy důchodového pojištění;
 • zpracování zápočtových listů odcházejících zaměstnanců;
 • zastupování klienta na základě plné moci při jednání se SSZ, ZP, ÚP vč. zabezpečení podkladů a účasti při kontrolách.

 

Leave a Reply