Kontrola a rekonstrukce účetnictví

Zpětná kontrola provedené práce je důležitá ve všech oblastech lidské činnosti a nejinak je tomu i v oblasti vedení účetnictví a správy daní, tedy segmentu, který je na omyly velice citlivý. I proto, že chyby, které odhalí až kontroloři finančního úřadu, se plátci daně mohou značně prodražit…

Z výše uvedených důvodů nabízíme provedení kompletní či namátkové kontroly účetnictví, mezd i daňových přiznání. V případě, že při kontrole najdeme závady či jiné nesrovnalosti, nabízíme rekonstrukci finančního i mzdového účetnictví. Součástí nabídky společnosti RD poradenství s.r.o. jsou následující služby:

  • kompletní a namátková kontrola zpracovaného účetnictví,
  • kontrola podaných daňových přiznání,
  • kontrola souladu podaných daňových přiznání s účetnictvím
  • kontrola podkladů, které byly použity při zpracování účetnictví,
  • rekonstrukce finančního účetnictví,
  • kompletní a namátková kontrola mzdového účetnictví,
  • rekonstrukce mzdového účetnictví.