Dotační poradenství a management

Pro zájemce o grantovou nebo dotační podporu, případně investiční pobídky zajišťujeme komplexní servis po celou dobu přípravy a realizace projektu.

Radíme a pomáháme (samozřejmě za aktivní součinnosti vlastníka projektu) při identifikování konkrétních potřeb klienta, zformulování záměrů jednotlivých projektů v souladu s pravidly konkrétní výzvy a samozřejmě také při přípravě a zpracování žádostí a jejich příloh. Následně poskytneme potřebnou podporu při nastavení procesů a postupů včetně kontrolních mechanismů, jež zajistí bezchybnou a úspěšnou realizaci podpořeného projektu. A spolupracovat samozřejmě budeme také při vykazování projektových aktivit a při kontrole čerpání poskytnutých finančních prostředků.

Našimi klienty jsou firmy a podnikatelé, města, obce, místní akční skupiny a také neziskové organizace.