Pro zájemce o grantovou nebo dotační podporu, případně investiční pobídky zajišťujeme komplexní servis po celou dobu přípravy a realizace projektu.

Radíme a pomáháme (samozřejmě za aktivní součinnosti vlastníka projektu) při identifikování konkrétních potřeb klienta, zformulování záměrů jednotlivých projektů v souladu s pravidly konkrétní výzvy a samozřejmě také při přípravě a zpracování žádostí a jejich příloh. Následně poskytneme potřebnou podporu při nastavení procesů a postupů včetně kontrolních mechanismů, jež zajistí bezchybnou a úspěšnou realizaci podpořeného projektu. A spolupracovat samozřejmě budeme také při vykazování projektových aktivit a při kontrole čerpání poskytnutých finančních prostředků.

Našimi klienty jsou firmy a podnikatelé, města, obce, místní akční skupiny a také neziskové organizace.

Dotační poradenství

Dotační poradenství

Zajišťujeme poradenství ve všech fázích dotačního projektu – počínaje vstupní analýzou klienta, resp. projektu, nastavením strategie, vytipováním nejvhodnějších výzev, přípravou žádosti a dalších nezbytných podkladů.

Více informací

Dotační management

Dotační management

Formou supervize a poradenství se zapojíme do realizace dotačního projektu – výběrová řízení, projektové řízení, výkaznictví, administrativní aktivity, plus podpůrné činnosti vč. kontroly obsahové a formální správnosti.

Více informací