Dohled nad účetnictvím klienta

Významnou součástí nabídky společnosti RD poradenství s.r.o. jsou služby související s poskytováním našeho know-how v oblasti vedení účetnictvímzdové a personální agendy a zpracování daňových přiznání. Mezi ně patří mimo jiné:

  • dozor nad vedením finančního a mzdového účetnictví;
  • zpracování, případně dohled nad zpracováním daňových přiznání a dalších účetních výkazů;
  • informování o blížící se termínech;
  • seznamování s novinkami a změnami v oblasti legislativy;
  • dohled nad skladovým účetnictvím klienta;
  • zpracování interních účetních směrnic (např. odpisový plán, oběh dokladů, zásady archivace dokladů);
  • zpracování účetního rozvrhu;
  • tvorba sestav, které v relevantní podobě poskytnou ekonomické informace vyplývající z účetnictví.