Společnost RD poradenství s.r.o. sama realizuje, případně se podílí na realizaci celé řady projektů a aktivit, které lze zařadit do oblasti společenské odpovědnosti firem (společenských aktivit). Do této kategorie spadají mimo jiné následující projekty:

  • Celoživotní vzdělávání.
  • Propojování akademických, komerčních, výzkumných a neziskových organizací a institucí veřejné a státní správy.
  • Finanční gramotnost.
  • Kariérní restart.
  • Mezigenerační propojování.

Všechny zmiňované projekty a aktivity cílí na specifické cílové skupiny, jež na trhu práce doplácejí na faktory, které nemohou ovlivnit – například na matky a otce, kteří se starají o malé děti, osoby starší 50 let, absolventy škol či zdravotně a duševně postižené osoby.