Co děláme

Společnost RD poradenství s.r.o. zajišťuje outsourcing doplňkových služeb (tzv. back office outsourcing) pro komerční firmy, instituce veřejné správy, sportovce a sportovní kluby, neziskové (veřejně prospěšné) společnosti, sdružení vlastníků bytových jednotek a jiné subjekty.

Nabízíme mj. vedení účetnictví, finanční a daňové poradenství, správu personální a mzdové agendy, tvorbu prezentací, komunikační a marketingové poradenství, tvorbu a úpravu textů (obsahu), redakční služby, výrobu firemních časopisů, tvorbu obsahu "na klíč", realizaci elektronického vzdělávání, dotační poradenství, informační servis, administrativní služby).

Jak pracujeme

Základním předpokladem pro poskytování špičkových služeb jsou nejen znalosti a zkušenosti, ale také schopnost tyto silné stránky využít tak, aby každému klientovi přinesly to nejlepší. Proto vždy v první fázi detailně analyzujeme potřeby a přání zákazníků a teprve poté navrhneme nejvhodnější řešení, které uspokojí vše, co od nás očekávají.

Nastavená pravidla a postupy vč. pravidelných reportů a dalších výstupů průběžně aktualizujeme a doplňujeme, aby neustále odpovídaly nejnovějším trendům, legislativním změnám a také podmínkám na trhu.

Znalosti a zkušenosti

Při poskytování služeb aplikujeme znalosti a zkušenosti našich specialistů a také partnerů, kteří se ve své praxi specializují právě na oblasti, v nichž služby zajišťujeme.

Všichni odborníci, s nimiž při poskytování služeb spolupracujeme, jsou skuteční specialisté, kteří se svému oboru věnují naplno a průběžně se také vzdělávají, tzn. že zákazníkům neustále nabízejí služby v souladu s nejnovějšími postupy, doporučeními a samozřejmě také legislativou.

Historie firmy

Společnost RD poradenství s.r.o. oficiálně vznikla zápisem do obchodního rejstříku v srpnu 2010. Historie firmy se však fakticky začala psát již o mnoho let dříve – v době, kdy se jednotliví manažeři a další pracovníci a spolupracovníci začali věnovat svým profesím a získávat znalosti a zejména zkušenosti.

Společnost RD poradenství s.r.o. vznikla s jednoznačným cílem: Nabídnout kompletní zajištění doplňkových činností a umožnit tak majitelům a manažerům, aby se naplno věnovali tomu, co umí nejlépe, a co jejich firmu skutečně živí. Doplňkové činnosti, jako je vedení účetnictví, správa personální a mzdové agendy, řízení projektů, marketing a obchod, organizace vzdělávacích aktivit, zpracování žádostí o dotace a jejich správa, informační servis, správa informačních a komunikačních technologií nebo rozličné administrativní činnosti, jsou pro všechny typy organizací velmi významné. Jejich zajišťování vlastními silami však nutně odčerpává síly a prostředky, které by odpovědní pracovníci mohli věnovat hlavnímu oboru podnikání. Navíc nemalé investice vyžaduje také vzdělávání pracovníků, kteří se starají o aktivity související s platnou legislativou či obory zaznamenávající neustálý vývoj. A právě v těchto oblastech přinášejí služby či outsourcing aktivit společností RD poradenství s.r.o. největší benefity.

Naše služby

Účetnictví, mzdy, finance

Služby společnosti RD poradenství s.r.o. v oblasti financí se zaměřují především na vedení účetnictví a daňové evidence, mzdovou a personální agendu a zpracování daňových přiznání. Dodávány jsou jak jednotlivě, tak také formou kompletního outsourcingu účetního a mzdového oddělení.

Informační servis a vzdělávání

Aktivity společnosti RD poradenství s.r.o. v oblasti vzdělávání se zaměřují především na realizaci školení, a to jak tradiční, tak elektronickou formou, a to včetně dodávky elektronického vzdělávacího systému.

Administrativní služby

Služby společnosti RD poradenství s.r.o. cílí především na komunikaci s úřady a dalšími organizacemi, správu informačních a komunikačních technologií, personální agendu a pořádání akcí. Zákazníci mohou využít jednotlivé služby nebo kompletní outsourcing v oblasti administrativy.

Partneři

Při poskytování služeb spolupracujeme s celou řadou partnerů, jejichž znalosti a zkušenosti vhodně doplňují know-how pracovníků společnosti RD poradenství.

Mezi nejvýznamnější partnery patří následující firmy:

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás...