O firmě

Společnost RD poradenství s.r.o. zajišťuje outsourcing účetnictví pro komerční firmy, instituce veřejné správy, sportovce a sportovní kluby, neziskové (veřejně prospěšné) společnosti, sdružení vlastníků bytových jednotek a jiné subjekty.

Nabízí především vedení účetnictví, finanční a daňové poradenství a správu personální a mzdové agendy.