Aktivity společnosti RD poradenství s.r.o. v oblasti vzdělávání se zaměřují především na realizaci školení (tradičních i elektronických) v oblasti odborných znalostí a dovedností vč. zajištění praktických stáží pod vedením zkušených odborníků na pozici mentorů.

Zajišťujeme rovněž školení měkkých dovedností, a to především v následujících oblastech:

 • komunikační a prezentační dovednosti;
 • zvládání konfliktů, emocí a manipulace;
 • asertivita;
 • týmová spolupráce;
 • vyjednávání;
 • projektové řízení.

Významnou součástí služeb firmy jsou rovněž:

 • návrh, implementace a správa systémů dalšího vzdělávání zaměstnanců;
 • tvorba a realizace e-learningových systémů;
 • příprava e-learningových kurzů “na klíč”;
 • převod kurzů do elektronické podoby;
 • tvorba elektronické podpory pro tradiční kurzy;

a samozřejmě také organizace kurzů a seminářů.

Detailní popis jednotlivých služeb