21 July 2014
21 July 2014,
 Off

Novou povinnou přílohu k daňovému přiznání právnických osob (DPPO) zavádí Česká daňová správa. Jejím účelem je zajistit systematický sběr základních informací o vybraných transakcích firmy se spřízněnými osobami (do této kategorie mimo jiné patří země sídla spojené osoby, objem transakce, přehled vzájemných pohledávek a závazků apod.). Při tvorbě přílohy se ČDS údajně inspirovala aktivitou OECD označovanou jako BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Příloha, jejíž vyplnění bude závazné pro firmy, které splní alespoň jedno ze tří kritérií zakládajících povinný audit, tedy:

  • aktiva přesahující částku 40 milionů korun;
  • čistý obrat nad 80 milionů korun;
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců vyšší než 50,

se bude vyplňovat jednotlivě za relevantní spojené osoby. Povinná přitom bude již pro daňová přiznání za rok 2014. Mimo to Česká daňová správa údajně zvažuje možnost, že osloví vybrané daňové subjekty, které požádá o vyplnění přílohy zpětně za rok 2013.

Získaná data a informace v elektronické podobě daňová správa pravděpodobně využije pro interní analýzy. Výstupy přitom podle KPMG lze využít například k efektivnějšímu výběru subjektů pro kontrolu oblasti převodních cen.

Stávající navrhovaná podoba přílohy (PDF na webu KPMG Česká republika), která se však ještě může změnit.

Zdroj: KPMG.

Comments are closed.