Zastupování při styku s úřady a dodavateli

Všem klientům nabízíme kompletní administrativní servis při styku s úřady, poskytovateli služeb a dodavateli nevýrobního materiálu.

Úřady:

 • Česká (okresní/pražská) správa sociálního zabezpečení,
 • zdravotní pojišťovny,
 • Finanční úřad,
 • Živnostenský úřad,
 • Úřad práce,
 • Český statistický úřad,
 • Katastrální úřad.

Poskytovatelé služeb:

 • pojišťovny,
 • banky,
 • leasingové společnosti
 • dodavatelé energie, vody a plynu.

Dodavatelé nevýrobního materiálu.

Součástí této služby jsou následující činnosti:

 • vyřizování korespondence (úřední i obchodní),
 • příprava objednávek (nepřímého materiálu) podle požadavků určených pracovníků a jejich rozeslání,
 • příprava podkladů pro jednání (státní správa a samospráva, úřady, finanční instituce),
 • příprava a úprava “obecných” smluv.