Podpora při využití elektronické komunikace s úřady

Elektronická komunikace šetří čas a výrazně urychluje předávání informací. Zákazníkům radíme a pomáháme nejen při zavádění elektronické komunikace (s dodavateli, klienty, partnery, poskytovateli služeb i úřady), ale také při vytváření a zavádění pravidel. Elektronická komunikace – stejně jako jiné inovativní technologie a postupy – může při nesprávné implementaci škodit. Proto vždy klademe důraz na nalezení souladu mezi stávajícími a nově zaváděnými procesy.