Personální agenda

Soustřeďte se výhradně na výkon vašich zaměstnanců a veškerou agendu spojenou s jejich zaměstnáváním nechte na nás. Zpracování a vedení mezd je základním předpokladem úspěšného chodu organizace. Garantujeme maximální odbornost našich specialistů a dodržování všech zákonných podmínek. Naše zkušenosti v oblasti personální agendy vám navíc pomohou nejen optimalizovat mzdové náklady, ale také nabízet zaměstnancům takové benefity, které skutečně ocení.

Personální agenda

  • Pracovní smlouvy zaměstnanců;
  • dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti;
  • pracovně-právní vztahy;
  • platy, mzdové výměry, změny;
  • přihlášení a odhlášení zaměstnanců pro účely sociálního a zdravotního pojištění;
  • směrnice.